#ettrikaresverige

Andreas Nygren, Process Kedjan, medverkar i Sveriges Radio P1

Andreas Nygren, Process Kedjan, berättar i Sveriges Radio P1 om hur de genom coachning bryter isoleringen av unga i arrest och häkte med restriktioner. Andreas hörs 12 minuter in i programmet där flera aktörer uttalar sig om de långa häktestiderna.