#ettrikaresverige

”Det har alltid lockat mig att arbeta utifrån en idé om ett bättre samhälle…”

”Det har alltid lockat mig att arbeta utifrån en idé om ett bättre samhälle, att inte enbart arbeta utifrån lagstiftning eller för att tjäna pengar.” #ettrikaresverige

***
Jonas är socialchef på Stockholms Stadsmission, en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla.