#ettrikaresverige

”För att minska utanförskapet i Sverige krävs empati”

”För att minska utanförskapet i Sverige krävs empati. En förståelse för att vi alla är olika, lever i olika situationer och har olika förutsättningar. Empati är vad som bygger broar mellan människor.” #ettrikaresverige

***
Lars är medlem i Inkludera Invests referensgrupp och har erfarenhet inom kommunpolitik som bl.a. förvaltningschef samt länsarbetsdirektör.