Offentlig sektor

Skärmavbild 2016-07-12 kl. 14.12.27

PROGRESSIVA KOMMUNER VÄLJER NYA LÖSNINGAR

Gemensamt för Inkluderas entreprenörer är att de erbjuder innovativa lösningar på sociala problem. Dessa lösningar används idag i 17 kommuner och stadsdelsnämnder.  Vårt mål är att etablera strategiska samarbeten med fler progressiva kommuner, i syfte att skapa maximal social effekt. Behovet är stort, utanförskap är en av vår tids stora utmaningar. Det enskilda lidandet är stort och samhällskostnaderna är enorma. Vi är övertygade om att de personer som har egen erfarenhet av våra sociala utmaningar också är de som mest kraftfullt kan bidra till att lösa dem. Det är sådana sociala entreprenörer som Inkludera väljer ut och satsar på.

KOSTNADERNA FÖRDELAS MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

Inkludera bygger långsiktiga samarbeten med beslutsfattare inom offentlig sektor. I detta arbete har vi har skapat en modell där offentlig sektor köper lösningar till sociala problem av leverantörer som faktiskt kan lösa problemen och där kostnaderna fördelas mellan offentlig sektor, näringsliv, stiftelser och donatorer. Inkludera har utvecklat en arbetsintegrerande modell, Inkludera Flera, där arbetslösa ungdomar får heltidsarbete hos Inkludera Invests sociala entreprenörer.