#ettrikaresverige

”Första gången jag ville vända mitt liv var jag 21 år. Jag var djupt inblandad i gängkriminalitet.”

”Första gången jag ville vända mitt liv var jag 21 år. Jag var djupt inblandad i gängkriminalitet. I nästan tio år försökte jag ta mig ut, och det fanns alltid människor som försökte hjälpa mig. Men jag hade sådan distans till dem: ’Du vet inte vad jag känner. Du vet inte hur svårt det är att vara i min situation’. Ungdomar i den situationen behöver träffa någon som befunnit sig i samma sits, då grusas försvaren sönder. Det är det vi ger våra ungdomar. Då kan de få rätt hjälp, och då går det väldigt fort.” #ettrikaresverige

***
Richard är verksamhetschef och grundare för Process Kedjan. En organisation som verkar för att ge unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet. http://bit.ly/1HPFftz