#ettrikaresverige

”Framgång handlar inte om att ha en viss typ av intelligens eller kunskap”

”Framgång handlar inte om att ha en viss typ av intelligens eller kunskap. De människor som når sina drömmar är de som aldrig ger upp, de som inte fokuserar på begränsningar utan möjligheter. Sådana människor inspirerar mig väldigt mycket, oavsett om det är Jan Eliasson eller Beyoncé.” #ettrikaresverige

***
Pegah är grundare av organisationen Kompis Sverige som matchar ihop och skapar möten mellan etablerade och nya svenskar. http://bit.ly/1G48lqY