#ettrikaresverige

”Hos ungdomarna sker det många gånger en stor förändring”

”Hos ungdomarna sker det många gånger en stor förändring. I början känner de sig ofta helt ensamma. De tror att de är annorlunda och konstiga och att livet kommer att gå dåligt för att de kommer att bli som sin mamma eller sin pappa. Men med tiden blir de lär sig att vara stolta och starka i sina erfarenheter. Att de kontrollerar och bestämmer över sin egen framtid och vem de ska bli.” #ettrikaresverige

***
Therese är grundare av organisationen Maskrosbarn som stödjer barn till föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. http://bit.ly/1AUiubd