#ettrikaresverige

Idag pågår Reason for Beingworkshop med Kompis Sverige

Idag pågår Reason for Beingworkshop med Kompis Sverige.

Tillsammans finner vi och formulerar Kompis Sveriges värdeskapande: Vilket samhällsproblem vill Kompis Sverige lösa? Vilken utveckling vill verksamheten driva hos målgruppen för att så ska kunna ske? Vilken är Kompis Sveriges unika metod, som gör att de skapar bättre resultat än andra aktörer?