#ettrikaresverige

”Inkludera har hjälpt till att få ordentlig fart på verksamheten”

”Inkludera har hjälpt till att få ordentlig fart på verksamheten. Det var som att sätta in en turbo i en bil med liten motor.” #ettrikaresverige

***

Richard Karlsson, grundare Process Kedjan, beskriver samarbetet med Inkludera i söndagens Dagens Nyheter. Läs reportaget om Inkludera och Process Kedjan: http://www.pressreader.com/bookmark/0dDiAlGx7ZFM53yodo7Kw9tS-K7iK-v6Ow9rGK76OYQ1/