Vår story

DSC_0055

DET HANDLAR OM VÅRT SVERIGE

Inkludera Invest är en ideell förening som drivs av Golnaz Hashemzadeh Bonde. Hon har tidigare arbetat med journalistik, kommunikation och strategi, och har erfarenhet från företag som McKinsey & Co och Dagens industri såväl som egen konsultfirma. Under sina studier på Handelshögskolan var hon kårordförande med särskilt fokus på mångfaldsfrågor. Hon debuterade 2012 med romanen, ”Hon är inte jag”, som berör teman som identitet, rotlöshet och strävan efter att finna en tillhörighet. Här svarar Golnaz på frågor om hur Inkludera Invest föddes och varför:

Varför valde du bort en given näringslivskarriär och startade Inkludera Invest?

När Sverigedemokraterna blev invalda i Riksdagen 2010, blev det som en väckarklocka och vändpunkt för mig. Jag såg det som ett symptom på att någonting inte står rätt till i Sverige, och det fick mig att tänka mycket kring ansvar. Vem är det som bär ansvaret för våra samhällsproblem? Vem ansvarar för att lösa dem? Och det självklara svaret är att vi alla har ett ansvar, var och en av oss. Och jag ville börja ta mitt ansvar – inte imorgon eller om tio år utan nu direkt. För det handlar om vårt Sverige. För att inkludering ska kunna ske, måste visserligen den som står på ytterkanten agera, men också de på insidan aktivt inkludera. Den kraften, finns i oss alla. Och vi blir bara lyckligare av att utöva den.

Varför tror du att sociala entreprenörer kan lösa sociala problem som ingen hittills lyckats lösa?

Vi är övertygade om att de personer som har egen erfarenhet av våra sociala utmaningar också är de som mest kraftfullt kan bidra till att lösa dem. Vi tror att entreprenörer med djup förståelse för individer och grupper som i lever i segregerade områden, i arbetslöshet eller utsatthet i familjen, dels är de som har störst möjlighet att förstå vilka lösningar som behövs, dels har bäst förutsättningar att också nå fram och skapa förändring och utveckling i dessa målgrupper. Entreprenörerna har den förståelse och därmed trovärdighet som behövs för att göra målgrupperna mottagliga för utveckling.

Vad är Inkludera Invests bidrag till entreprenörerna?

Vi arbetar nära entreprenörerna, med att tillföra ett professionellt näringslivsperspektiv som gör deras förändringskraft ännu starkare. Vi vill få entreprenörernas verksamheter att växa och nå så många individer som möjligt. Vi arbetar också för entreprenörernas innovativa lösningar blir en del av ”systemet” – offentlig sektors arbete för att varaktigt minska utanförskap.

Hur vet ni att ni lyckas skapa effekt?

Vi följer entreprenörernas verksamheter på nära håll och följer givetvis upp att de driver en positiv utveckling hos respektive målgrupp och individ. Vi är noga med att utvecklingen ska vara mätbar. Resultatmätning är ett av de områden vi hjälper entreprenörerna att utveckla och implementera.

Ger ni finansiellt stöd till entreprenörerna?

Nej, vår idé är inte att ge entreprenörerna finansiella tillskott. Vi är inga riskkapitalister och vi har inget eget ekonomiskt vinstintresse. Vårt bidrag till entreprenörerna är ett kostnadsfritt strategi- och utvecklingsarbete. Genom att sammanföra vår näringslivskompetens med entreprenörernas djupa kännedom om och engagemang för sina målgrupper tror vi att förändringskraften blir mer effektiv och kraftfull. Därutöver har vi utvecklat en finansieringsmodell, där offentlig sektor köper lösningar till sociala problem av våra sociala entreprenörer och där kostnaderna för detta delas mellan offentlig sektor, näringsliv, stiftelser och donatorer.