#ettrikaresverige

”Jag är väldigt berörd av hur mycket medmänsklighet människor har visat senaste veckorna.”

”Jag är väldigt berörd av hur mycket medmänsklighet människor har visat senaste veckorna. Det var inte så länge sen jag själv kom som flykting och tog samma väg upp till Sverige som många gör idag. Jag känner igen mig i mycket och blir väldigt glad av att se hur folk ställer upp och finns där för varandra.” #ettrikaresverige

***
Admir är grundare av organisationen Idrott Utan Gränser som får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter. http://bit.ly/1iwDaO0