#ettrikaresverige

”Jag har alltid haft en grundkänsla av att vara utanför, att vara annorlunda…”

”Jag har alltid haft en grundkänsla av att vara utanför, att vara annorlunda, även fast jag kanske varit i ett sammanhang. Men alla de förlusterna jag gick igenom som ung – skolbyten, fosterfamilj – det är förluster som förvandlas till sorg. Jag visade min sorg genom ilska, och genom rastlöshet och oro. Det var det som syntes utåt.” #ettrikaresverige

***
Andreas är verksamhetschef och grundare för Process Kedjan. En organisation som verkar för att ge unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet. http://bit.ly/1HPFftz