#ettrikaresverige

”Jag tror att ungdomar idag har större förståelse för värderingsfrågor…”

”Jag tror att ungdomar idag har större förståelse för värderingsfrågor än vad vi hade i samma ålder, men samtidigt tror jag att ju äldre man blir desto mer inser man att vi alla är beroende av varandra. Det är viktigt att förstå det. Jag tror inte att individualisten existerar, varje människa har ansvar för sig själv men man måste också se sig själv i ett sammanhang för att kunna vara lycklig. Samhället blir inte bättre av ett gäng egoister som letar efter självförverkligande utan det handlar om att samverka.” #ettrikaresverige

***
Per-Olof är en av grundarna till Söderberg & Partners och ordförande i Inkludera Invests styrelse