#ettrikaresverige

”Jag upplever starkt att det finns en skendemokrati i Sverige idag.”

”Jag upplever starkt att det finns en skendemokrati i Sverige idag. Det är ”felaktigt” att ha åsikter som ligger i linje med Sverigedemokraterna, det är inte politiskt korrekt, samtidigt som vi på vår bakgård är ganska dåliga på att bjuda in och öppna upp, och det är någonstans där det börjar för mig.

Om vi alla, i det lilla, börjar möta varandra med nyfikenhet och öppenhet så kommer vi att leva i ett mycket öppnare och rikare Sverige. Jag tror på de små sakerna – att ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Att starta en organisation som jag har gjort, passar kanske inte alla. Det poppar kanske inte popcorn i huvudet på alla, som gör att man inte kan sova innan man har verkställt idéerna. Men, vi kan alla inom vår lilla sfär bestämma att vi ska leva inkluderande. Att jag ska leva ett öppet liv, att jag ska vara nyfiken på människor i min närhet och öppna upp i det jag kan.

För många år sedan jobbade jag som personlig assistent till barn med funktionsvariation. Jag märkte att de inte hade några fritidsaktiviteter och det blev fröet till det som idag är Passalen. Med Passalen vill jag ge barn och unga med funktionsvariation möjlighet att göra det de själva vill, utan att påverkas av vad samhället eller deras diagnos anser att de kan göra. Samhället fokuserar ofta på människans begränsning snarare än förmåga. För personer i behov av stöd, bidrar det till ökad beroendeställning, liten tilltro till sin egen förmåga och låg framtidstro. På Passalen tror vi istället att alla människor mår bra av ett aktivt liv och ett meningsfullt sammanhang, så därför skapar vi fritidsaktiviteter för människor i behov av stöd, en meningsfull fritid för alla. Att få prova på tror vi är nyckeln till inkludering. Vi vill visa att det går. Att inte få vara med eller inte hitta vägarna in i olika sammanhang skapar frustration. Det är att inte vara utvald, att inte vara inkluderad.

När jag var barn spelade jag cello. Jag spelade i olika orkestrar och hittade genom det vänner från olika håll i landet, som blev vänner för livet. Det är en av många erfarenheter som fått mig att förstå vikten av fritid och vad som händer om man inte har någon.”

Ia är grundare och verksamhetschef för Passalen, en organisation som skapar ett aktivt och meningsfullt liv för unga med funktionsvariation. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.