#ettrikaresverige

”Jag var bara fyra år när vi kom till Sverige.”

”Jag var bara fyra år när vi kom till Sverige. Jag minns att vi gjorde allt för att passa in i det småländska samhället, men att det var svårt. Snart flyttade vi till Rinkeby och senare till Fröslunda i Eskilstuna. Likheterna mellan de här utsatta områdena är stora. En del ungdomar i miljonprogrammen som saknar goda förebilder tappar tron både på framtiden och på samhället. Det var likadant för mig. Jag hade fel förebilder och kände mig ofta missförstådd.

Det kunde ha gått riktigt illa, men så bestämde jag mig för att ta en annan väg. Jag insåg att jag kunde använda känslan av utanförskap som mitt bränsle, min drivkraft. Jag tog motgångarna och använde dem som byggstenar för att ta mig fram snabbt. Det började gå bra för mig. Jag fick jobb som säljare och avancerade på jobbet.

Nu är min dröm att vara en dörröppnare. Jag vet vilka motgångar man kan stöta på som ung i förorten, både på strukturell nivå och individnivå. Jag vill vara en kraft som påverkar unga positivt, som motverkar de dåliga alternativen. Jag vill möjliggöra för dem att tro på sig själva och att våga tro att det finns vuxna som bryr sig. Jag vill visa dem att ingenting är omöjligt. Vill du så kan du, och det finns många bevis på personer som tagit sig långt med hjälp av rätt verktyg och strategi.”

Ahmed Ali är ansvarig för framtidskursen Dream Challenge på A Million Minds, en organisation som arbetar för att nyansera bilden av miljonprogrammets förorter samt för att frigöra dess potential. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.