#ettrikaresverige

”Jag var med i den första vågen som de kallade för värstingar i Sverige … ”

”Jag var med i den första vågen som de kallade för värstingar i Sverige, som det skrevs om i tidningarna. Myndigheterna gjorde väl så gott de kunde för att försöka hjälpa oss men de begrep sig inte på oss – och vi begrep oss inte på dem.” #ettrikaresverige

***
Richard är verksamhetschef och grundare för Process Kedjan En organisation som verkar för att ge unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet. http://bit.ly/1HPFftz