#ettrikaresverige

”Jag vill verkligen uppmuntra till att tänka att alla egentligen är mycket mer lika än vi är olika.”

”Jag vill verkligen uppmuntra till att tänka att vi alla egentligen är mycket mer lika än vi är olika. Att utgå från att alla människor behöver bli sedda, behöver få bygga meningsfulla relationer, behöver lära sig om sådant som är nytt för dem. Att var och en av oss faktiskt spelar en viktig roll. Antingen kan man vara den som med sitt språk, sina blickar och handlingar stänger ute och trycker ner. Eller så väljer man att bekräfta och släppa in. Och vårt personliga val av vilken roll vi vill spela, det påverkar faktiskt vår närmiljö och vårt samhälle. Var och en av oss har en stor makt. Det tror jag är viktigt att komma ihåg, för känslan av maktlöshet är nog det som skapar störst förtvivlan, och rädsla.”

Golnaz i Sapir:magasin om att fokusera på lösningar, snarare än rädsla. Golnaz är grundare och VD för Inkludera Invest, en organisation som verkar för att så många människor som möjligt blir deltagande i och bidragande till det svenska samhället. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra. http://sapir.se/fem-snabba-med-golnaz-hashemzadeh-bonde/