Varför inkludera

Mina föräldrar var revolutionärer och ägnade sin ungdom åt att slåss för frihet och rättvisa. Många av deras vänner hamnade i fängelse och avrättades. Till slut insåg de att de hade förlorat sin kamp. Vi tog oss till Sverige, ett land där frihet och rättvisa faktiskt fanns. Och Sverige tog emot oss. Det är enkla ord, men också skillnaden mellan frihet och förtryck. Mellan liv och död. Sverige tog emot oss. Jag älskar Sverige för det. Och det är ur den kärleken som Inkludera föddes.

När Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 såg jag det som ett symptom på att Sverige mår dåligt. På att det vuxit fram motsättningar, misstänksamhet och intolerans. På att människor hamnat utanför. Jag kände att jag var tvungen att göra något, att jag ville hitta lösningar. Så växte Inkludera fram. Vi vill motverka att människor hamnar utanför det svenska samhällslivet.

Inkludering måste ske på flera fronter. Det är inte bara nya svenskar som behöver integreras, utan det finns många andra grupper i vårt land som riskerar att hamna i utanförskap. Och för att Sverige ska få fortsätta vara ett tryggt, öppet land som står för frihet och rättvisa, måste alla dessa inkluderas.

När jag väl började leta efter lösningar insåg jag att det finns massa därute. Inga enkla, snabba. Men jag såg många entreprenörer som gör stor skillnad för de människor som de når. Jag insåg också att de här eldsjälarna kan göra ännu större skillnad om de får verka över tid, och nå ut till många fler med sina insatser. Men just det är ofta svårt för dem. Först och främst har de oftast mycket kortsiktiga finansieringslösningar. De söker stiftelsebidrag och sponsring som ofta beviljas från år till år, och som de vet kan upphöra. Ofta är de också passionerade personer som gör allting och gör det själva, och därför riskerar att bränna ut sin eld.

Men det är viktigt att de överlever över tid, för deras unga behöver dem i många år. Organisationen Idrott utan gränser börjar jobba med barn i fjärde klass och fortsätter högstadiet ut. Maskrosbarn ger ungdomar stöd i fyra år, för så lång tid tar det att bryta ett socialt arv. Och Process Kedjans kamp för att förhindra återfall bland unga kriminella börjar i arresten och slutar ett bra tag efter frigivning. Så att skapa finansiell hållbarhet och bygga en långsiktig organisation med fler medarbetare är nyckeln till att kunna hjälpa unga och skapa en verklig effekt.

Inkludera hjälper entreprenörerna med just det. Vi tar den insats de gör och är så bra på, och skapar en tjänst som säljs till kommuner och myndigheter. Det gör en väldig skillnad för verksamheterna. Nu vet de att de kommer överleva över tid, och genom försäljningen till kommuner når de allt fler av de personer som behöver dem. Alla våra verksamheter har minst fördubblat sin räckvidd under en treårsperiod, och i vissa nås mer än tio gånger så många unga nu som innan vi inledde samarbetet.

Idag mer än någonsin tror jag att vi behöver långsiktiga insatser. Sådana som inte kommer och försvinner beroende på vilka vindar som blåser. Sådana som nöter på och som i slutändan inte bara kommer ha förändrat livet för tusentals individer utan också förändrat hur vi ser på och angriper sociala utmaningar. Sådana som kommer påverka och integreras i våra samhällssystem.

Det är därför Inkludera finns.

Med värme,

Golnaz Hashemzadeh Bonde

Vad vi vill uppnå

VI VILL INKLUDERA FLERA

Inkludera vill ge individer i grupper som riskerar utanförskap motivation, kraft och verktyg att själva motverka ett eventuellt utanförskap
Vi vill att så många människor som möjligt ska få möjlighet att se sig själv som deltagande i och bidragande till samhällslivet.
Genom att inkludera flera, tror vi att ett rikare Sverige skapas.

SOCIALA ENTREPRENÖRER – EN DEL AV LÖSNINGEN

Utanförskap är ett komplicerat samhällsproblem som ännu ingen har löst. Vi tror på socialt entreprenörskap som en stark samhällsförändrande kraft. Vi stöttar därför sociala entreprenörer som utvecklat innovativa och starka lösningar som motverkar utanförskap. Lösningar som är baserade på stor erfarenhet av och förståelse för målgruppens situation och förutsättningar.

I stort sett alla våra entreprenörer kommer själva från målgruppen, dvs har själva levt och/eller lever i utanförskap. De har därför, till skillnad från många andra, den förståelse som krävs för att skapa rätt lösningar samt den trovärdighet som krävs för att nå fram till de som lever i utanförskap.

Inkludera stöttar entreprenörerna i att utveckla sina verksamheter så att de kan växa nå fler individer och därmed skapa större sociala effekt.

Inkludera hjälper entreprenörerna att bli tydliga och starka säljare av lösningar på sociala problem.

Offentlig sektor – en plattform för storskalig effekt

Vi vill att entreprenörerna ska nå många och skapa stor social effekt. För att uppnå detta är offentlig sektor den mest effektiva plattform och samarbetspartner. Inkludera verkar därför också för att offentlig sektor ska bli mottaglig för att köpa entreprenörernas lösningar/tjänster. Inkludera skapar på så sätt en marknadsplats där köpare och säljare av lösningar på sociala problem möts.

Inkluderas mål är att entreprenörernas innovativa lösningar blir en del av ”systemet” – offentlig sektors arbete för att varaktigt minska utanförskap.

Hur fungerar inkludera?

Inkludera investerar i social utveckling. Investeringen består inte av pengar, utan av ett långsiktigt partnerskap med våra entreprenörer. Våra medarbetares kompetens och tid är den främsta insatsen.
Vi förväntar oss också en avkastning, men inte heller denna är monetär. Vår avkastning är den sociala utveckling som våra entreprenörer driver.

INKLUDERA-MODELLEN

Vi har utformat en modell, ”Inkludera-modellen” som vi arbetar efter tillsammans med respektive entreprenör. Inkludera ger entreprenörerna ett professionellt näringslivsperspektiv så att deras verksamheter utvecklas och stärks. Vi vill också att entreprenörerna ska kunna sälja sina tjänster och på så sätt driva runt sina verksamheter genom intäkter i stället för genom bidrag och anslag som ofta är kortsiktigt och begränsande. Allt i syfte att deras lösningar ska nå ut och hjälpa fler människor som lever i utanförskap.

1. SCOUTING

Inkludera letar upp och väljer ut starka sociala entreprenörer, som skapat lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi har en gedigen scoutingprocess där vi intervjuar entreprenörerna och deras finansiärer, deltar under aktiviteter samt håller workshops för att försäkra oss om att drivkraften att sälja och expandera är stark. Grundläggande är att entreprenören har djup förståelse för målgruppens situation och att metodiken man utvecklat är innovativ och möter målgruppens behov. Våra entreprenörer kommer ofta själva från målgruppen och deras metoder skapar därför mycket starka resultat.

2. KOMMUNIKATION

Varje samarbete inleds med att finna och formulera organisationens värdeskapande: Vilket samhällsproblem vill de lösa? Vilken utveckling vill de driva hos målgruppen för att så ska kunna ske? Vilken är deras unika metod, som gör att de skapar bättre resultat än andra aktörer? Vi utvecklar sedan för varje organisation kommunikations- och säljmaterial, web och koncept. Vi arbetar även med mediebearbetning, för att öka kännedomen om verksamheterna bland privata och offentliga aktörer.

3. IDENTIFIERA KUNDER

För att verksamheterna ska bli finansiellt hållbara är det viktigt att identifiera lämpliga kunder och finansiärer. Till huvuddelen av insatserna vill vi finna kunder inom offentlig sektor, men vissa projekt lämpar sig bäst för företagssponsorer eller annat privat stöd. Vi tror att en diversifierad intäktsbas, med olika typer av kunder och finansiering, är vägen till hållbarhet för våra entreprenörer.

4. UTVECKLA TJÄNSTEERBJUDANDE

Självklart hänger framtiden på att entreprenörerna kan erbjuda attraktiva tjänster. Vi utformar, paketerar och prissätter tjänster som fyller kundens behov och möter finansiärers intressen. Maskrosbarn erbjuder till exempel socialtjänsten coacher åt barn som lever i destruktiva hemförhållanden. Kommunens Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning köper tjänsten Kompisprogrammet, för att utveckla arbetet med tvåvägsintegration. Och Stadium medfinansierar Idrott utan gränser för att få fler unga att se möjligheter för framtiden.

5. RUSTA FÖR EXPANSION

Parallellt med detta rustar vi organisationerna för expansion, så att de kan utöka och sprida sin verksamhet. Det handlar om noggrann planering av expansionstakt, om att förtydliga roller och organisationsstruktur samt om att effektivisera arbetet.

6. SÄLJ

Förutom att identifiera lämpliga kunder och finansiärer, utforma attraktiva tjänster samt utveckla säljmaterial så finns vi också aktivt med i säljprocessen. Vi initierar kundrelationer, deltar vid säljmöten samt driver säljprocessen. Vi ger också entreprenörerna juridisk rådgivning och hjälper dem att skriva avtal.

7. RESULTATMÄTNING

Inkludera har utvecklat en resultatmätningsmetodik där vi följer beteende- och attitydförändringar hos individer i respektive målgrupp: Deltar eleverna mer aktivt på idrottslektionen tack vare Idrott utan gränsers arbete? Har ungdomarna i Maskrosbarn insett att de inte bär ansvaret för förälderns missbruk? Tar ungdomarna i Process Kedjan avstånd från personer som befinner sig i kriminalitet och missbruk? Vi mäter i varje organisation den utveckling som skett hos målgruppen, samt analyserar och rapporterar resultaten.

Vilka är vi?

Team

GOLNAZ HASHEMZADEH BONDE

Grundare & VD

UTBILDNING:

Handelshögskolan i Stockholm, Sverige (Civilekonom) 2002 – 2009

Columbia Business School, Columbia University, NYC, USA (MBA studier) 2008

Pulitzer School of Journalism, Columbia University, NYC, USA (Kurser i journalistik) 2008

The University of California Berkeley, San Francisco, USA (Kurser i psykologi) 2001

ERFARENHET:

Författare, skribent och föreläsare 2012 –

Grundare av organisationen Inkludera Invest 2011 –

Egen konsultfirma (strategi och kommunikation) 2009 – 2011

Ledamot i Statens Kulturråd 2009 – 2011

Reporter på Dagens Industri. 2005

Konsult inom management, strategi på McKinsey 2005

Blev 2005 utsedd till en av världens unga nya lovande ledare av Goldman Sachs.

Kårordförande på Handelshögskolan i Stockholm 2004

FILIP GOLDMANN

Strategisk utveckling & försäljning till offentlig sektor

UTBILDNING:

Handelshögskolan i Stockholm, (Masterexamen) 2005-2010

University of St.Gallen, Schweiz, CEMS Master in International Management 2009-2010

ERFARENHET:

Capgemini Consulting (Managementkonsult) 2010-2015

Arkwright (Managementkonsult, deltid) 2009-2010

Business Sweden (Konsult, internship) 2008

United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR (Supply management) 2008

HSH Nordbank (Junioranalytiker) 2006-2008

Rädda Barnen 2012-

Vice Kårordförande Handelshögskolan i Stockholm 2007

HANNA HOLMSTRÖM

Resultatmätning & strategisk utveckling

UTBILDNING:

University of Wisconsin-Madison, USA (MBA – och graduatekurser i strategi och public affairs) 2014 – 2015

Handelshögskolan i Stockholm, Sverige (Kandidatexamen) 2010 – 2014

ERFARENHET:

Handelshögskolan i Stockholm studentkår (Ledamot) 2012 – 2013

Holm Henning & Partners (Researcher) 2011 – 2012

ERIANA SPAHIU

Scouting & strategisk utveckling

UTBILDNING:

Handelshögskolan i Stockholm, Sverige (masterexamen) 2008-2013

NOVA School of Business and Economics, Portugal, (CEMS master i internationell management) 2012-2013

Instituto Tecnológico Autónomo de México, Mexico (kurser i marknadsföring och finans) 2010

ERFARENHET:

BlueCarrot/Nepa (konsult inom varumärke och kommunikation) 2013-2016

Adidas Group HQ, Tyskland (analytiker inom global retailexpansion, internship) 2012

Commerzbank AG, England (analytiker, internship) 2011

GE Capital, Spanien (analytiker, internship) 2009-2010

Swim in Sweden (grundare, simskola i integrationssyfte) 2014-

15x15 72 dpi

THERESE HÖGLIND

Kommunikation

UTBILDNING:

Stockholms Universitet, JMK, Sverige (Kandidatexamen, Media & Kommunikationsvetenskap) 2005-2006

Lunds Universitet, Sverige (Ekonomie Kandidatexamen, Fördjupningskurser Marknadsföring) 2002-2005

Stockholms Universitet, Sverige (Ekonomie Kandidatexamen, Grundkurser) 2001-2002

ERFARENHET:

Garantum Fondkommission (Marknadskooordinator) 2008-2017

Garantum Fondkommission (Backoffice) 2006-2008

Taqtiq PR (Projektledare) Hösten 2005

EF Education Group, Amsterdam, Nederländerna (International Finance Trainee) Sommaren 2005

 

TINGTING FERRARI

Research & analys

UTBILDNING:

Handelshögskolan i Stockholm, Sverige (Kandidatexamen) 2012-2015

Stockholms universitet (juristprogrammet) 2015-

ERFARENHET:

Upgrades Education AB (studiecoach) 2013-2015

Chinese Students & Scholars Association (CSSA) (ordförande) 2014-2015

Styrelse

Golnaz Hashemzadeh

GOLNAZ HASHEMZADEH BONDE

Grundare och VD

Columbia Business School, Columbia University, NYC, USA (MBA studier)
Pulitzer School of Journalism, Columbia University, NYC, USA (Kurser i journalistik)
The University of California Berkeley, San Francisco, USA (Kurser i psykologi)
Handelshögskolan i Stockholm, Sverige (Civilekonom)

Författare. Tidigare managementkonsult på McKinsey. Ledamot i Statens Kulturråd. Reporter på Dagens Industri. Blev 2005 utsedd till en av världens unga nya lovande ledare av Goldman Sachs. Kårordförande på Handelshögskolan i Stockholm 2004.

p-o

P-O SÖDERBERG

Grundare och Ordförande

INSEAD, Fontainbleau, Frankrike (MBA)

Handelshögskolan i Stockholm, Sverige (Civilekonom)

Grundare och Ordförande i Söderberg & Partners. Styrelseordförande och huvudägare i Attivio, styrelseledamot och delägare i Ratos. Styrelseordförande för Stockholms Stadsmission. Styrelseuppdrag för Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Handelskammare m.fl. Tidigare koncernchef på Dahl International.

LISA NICLAZON

Ledamot

MSc. Business administration and Economics, Business Development and Media Technology, Handelshögskolan i Stockholm, Sverige

Exchange program (MBA-studier), McGill University Faculty of Management, Kanada
Diplôme Superieure Francaise, Université des Sciences Humaines de Strasbourg

Arbetar sedan 2010 som VD på Race Craft Holding AB. Styrelseledamot i Peepoople och The Local Europe AB. Tidigare erfarenhet som styrelseledamot i QuizzRR AB.

Referensgrupp

Lennart Jonasson

LENNART JONASSON

F.d. stadsdirektör i Nacka kommun

F.d. chef Cesam (programkontor inom SKL som arbetar med innovation och verksamhetsutveckling)

Flera styrelseuppdrag (bland annat e-Hälso-samordnare på SKL) och driver eget konsultföretag

Lars

LARS DANIELSON

F.d. chef kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen på Gotland

F.d. Länsarbetsdi­rektör vid dåvarande länsarbetsnämnden på Gotland

Diverse styrelseuppdrag samt sociala engagemang (t.ex. projektledare för Rädda Barnens Riksmöte 2014)

Kjell Zaahr

KJELL ZAHR

F.d. Förvaltningschef socialtjänsten i Lidingö

Socialchef i flera kommuner

Områdeschef och projektledare inom Stockholms läns landsting

Utbildning: Socionom och psykolog

Driver eget företag

maria_haggblom_referensgrupp

MARIA HÄGGBLOM

F.d. stadsdelsdirektör inom Stockholm, Spånga-Tensta

F.d. socialchef i Upplands-Väsby och i Solna stad

Arbetat med socialtjänst i över 30 år på olika nivåer och inom de flesta områden, främst med barn och unga.

LennartDahlberg

LENNART DAHLBERG

F.d. förbundsdirektör Kommunförbundet, Kommundirektör i Götene och i Skövde

Utbildad lärare och har varit studierektor och rektor i Töreboda samt utbildningschef

Samarbetspartners

Ratos AB

Ratos AB är samarbetspartner till Inkludera Invest. Det innebär att de ger Inkludera finansiellt stöd samt bidrar med kompetens i den strategiska affärsutvecklingsprocess som Inkludera bedriver tillsammans med entreprenörerna.

3S AB

3S AB är samarbetspartner till Inkludera Invest. 3S är ett konsultföretag med expertis inom undersökningsmetoder och mätningar av verksamhetsresultat och framgång. De bidrar med värdefull kompetens samt mjukvara i utvecklingen av vår egen resultatmätningsmetod, som vi använder för att mäta effekterna av våra organisationers arbete.

SEB

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) är samarbetspartner till Inkludera Invest. SEB ger Inkluderas sociala entreprenörer finansiellt stöd samt bidrar med kompetens i företagsekonomi.