#ettrikaresverige

”På Handelshögskolan går jag med personer som till stor del har känt till skolan sedan de var små…”

”På Handelshögskolan går jag med personer som till stor del har känt till skolan sedan de var små, för att deras föräldrar gått där eller någon i deras nätverk. Min historia är en helt annan, den börjar med flykt. Jag föddes under flykt. På flykt från Irak och Saddam Husseins regering. Mina föräldrar lyckades ta oss till Syrien. Där stannande jag och mina syskon med mamma, medan pappa skulle försöka ta sig till Europa. Det tog sex år. Under dessa år träffade jag min pappa en gång, när jag var fyra.

När man kommer till Sverige som flykting är det väldigt lätt att man hamnar i utanförskap. Även om vi kändes oss välkomna här insåg jag i takt med att jag växte upp, att det fanns en hel del problematik med att känna sig som en del i samhället. Även om man vill in i samhället, så vet man inte hur.

En person som gjorde stor skillnad för oss var min lågstadielärare. Hon märkte att mina föräldrar inte vågade säga något på föräldramöten, inte kom på skolavslutningar och inte var så aktiva i min skolgång. Hon tog då kontakt med dem och frågade om hon fick komma hem till oss. Mina föräldrar blev väldigt glada, de bjöd på arabisk mat, och det tyckte min lärare mycket om. Veckan efter det hade min lärare med sig en matlåda med typ Janssons frestelse, som hon bad mig ta hem till mina föräldrar. Eftersom hon hade fått smaka arabisk mat, tyckte hon att de skulle få smaka något typiskt svenskt. Det här tyckte jag var så fint. Och det gjorde ett starkt intryck. Det kändes som att det var möjligt att skapa kontakt, att vi kunde socialisera oss.

Jag berättar det här för visa er som vill göra någonting, att det ofta inte behövs mer än att bara hälsa eller prata lite. En dialog räcker väldigt långt. Bara genom att någon blir hörd har du gjort någonting, en förändring. Det var det min lärare gjorde – hon lyssnade och visade omtanke och det gjorde stor skillnad för oss. Jag är väldigt tacksam för det idag.

Jag är nu klar med min kandidatexamen på Handels och ska fortsätta två år till och ta en Master i International Economics. Vid sidan av mina studier jobbar jag deltid på Inkludera. När jag nu har lyckats ta mig in i samhället relativt bra, känner jag starkt att jag vill dra med mig andra. Jag kom vidare tack vare den hjälp jag fått, inte minst tack vare mina föräldrar, och känner nu att jag själv har ett ansvar att hjälpa till. Att bidra till att konvertera utanförskap till innanförskap.”

Nawar är teamassistent på Inkludera Invest, en organisation som verkar för att så många människor som möjligt blir deltagande i och bidragande till det svenska samhället http://inkluderainvest.se. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.