Idrott utan gränser

Idrott utan gränser

IDROTT UTAN GRÄNSER - FÅR BARN ATT SE MÖJLIGHETER GENOM MENINGSFULLA FRITIDSAKTIVITETER

SEGREGATION BEGRÄNSAR FRAMTIDSTRO

Segregation begränsar ofta barns och ungdomars syn på framtiden och risken att de hamnar i utanförskap som vuxna ökar. IUG vill ge barn och ungdomar resurser och verktyg så att de i tidig ålder kan hitta rätt spår och därmed undvika att dras in i destruktiva kretsar och/eller hamna i utanförskap.

EN MENINGSFULL FRITID KAN RÄDDA MÅNGA

IUG använder idrott som verktyg genom att, i samarbete med lokala föreningar, introducera fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan. På så sätt får de barn och ungdomar att våga prova på olika idrotter och lockar dem till en meningsfull fritid. IUG finns också på plats i bostadsområden efter skoltid, på helger och lov, allt för att barnen ska ägna sig åt meningsfulla aktiviteter.

VIKTEN AV GODA FÖREBILDER

Ledarna för aktiviteterna har alla en liknande bakgrund som barnen och ungdomarna de möter, vilket gör att de lyckas skapa relationer och driva en positiv utveckling. Ledarna utbildas efter en särskild metodik, IUG–metoden. Genom att se, förstå och berömma barnen får ledarna dem att växa som individer. Ledarna blir också viktiga förebilder såsom levande bevis på att det faktiskt går att ”bli något” trots att man kommer från en bakgrund med begränsade möjligheter.

IUG har sedan starten 2004 stöttat tusentals barn och ungdomar till att våga delta aktivt i skola och idrottsliv, ta för sig, tro på sig själva och se möjligheter för framtiden.

Läs entreprenören Admirs egen berättelse om varför han startade IUG

1993 kom jag, sju år gammal, från Bosnien till ett segregerat Landskrona. Mina valmöjligheter var i stort sett att bli pizzabagare (inget fel i sig, men inget jag var intresserad av), socialbidragstagare eller kriminell. Tack vare min far började jag spela basket och det blev starten på en stor personlig insikt. Jag såg hur idrotten blev räddningen för många ungdomar i mitt område.

I mitten av 2000-talet startade jag Idrott utan gränser, IUG, för att ge fler barn och ungdomar möjligheten att forma sin framtid. Jag vill att alla, oavsett social tillhörighet, ska få de resurser och verktyg som behövs för att i tidig ålder hitta rätt spår: nå kunskapsmålen i skolan, börja gymnasiet och i förlängningen fortsätta in på arbetsmarknaden.

IUG introducerar fritidsaktiviteter på idrottslektionerna i skolan. På så sätt får barnen prova på olika idrotter och lockas till att fortsätta med aktiviteterna på fritiden. IUG-ledarna har liknande bakgrund som barnen. De blir därför trovärdiga förebilder och får barnen att växa som individer. Med ökad tro på sin förmåga ser kidsen fler möjligheter för framtiden