Inkludera Flera

Inkludera Flera

INKLUDERA FLERA – ARBETSLÖSA UNGDOMAR FÅR JOBB I ORGANISATIONER SOM VERKAR FÖR BARNS INKLUDERING

UNGDOMAR BEHÖVER JOBB, BARN BEHÖVER LEDARE

Arbetslösheten är hög bland ungdomar, framför allt bland de som saknar stöd i hemmiljön, kontaktnät, utbildning, meriter och/eller står inför andra sociala utmaningar. Samtidigt finns det ett stort behov av ungdomsledare för barn som lever i eller riskerar utanförskap. Inkludera Flera är ett projekt som kopplar ihop de arbetslösa ungdomarnas behov av jobb med barnens behov av stöd och goda förebilder.

INKLUDERING FRÅN TVÅ HÅLL

Inkludera Flera stärker arbetslösa ungdomars anställningsbarhet samtidigt som barns framtida utanförskap förebyggs genom utbildade ungdomsledare. Projektet ger de unga arbetslösa arbetslivserfarenhet och meriter, utökat nätverk och mentorer, ökad kompetens och tro på sin egen förmåga. Samtidigt får barnen kontinuerlig kontakt med en person som de kan se upp till och som stärker deras självkänsla, självförtroende och känsla av möjligheter.

UNGDOMAR FÅR HELTIDSJOBB HOS SOCIALA ENTREPRENÖRER

Inkludera Flera är en modell där arbetslösa ungdomar får heltidsjobb hos de sociala entreprenörer som Inkludera samarbetar med och där kostnaden fördelas mellan entreprenören, offentlig sektor, privat näringsliv, stiftelser och donatorer. Ungdomarna delar barnens bakgrund, vilket gör att de har mycket stor förståelse för målgruppen som i stor utsträckning är socialt utsatta barn. Ungdomsledarna får under anställningen också ledarskapsutbildning samt ytterligare arbetsförberedande utbildningar som till exempel projektledarutbildning.

Inkludera Flera finansieras med stöd från Arvsfonden. Arvsfonden stödjer projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

ARV_logo_RGB

Läs om Inkludera Flera-ledaren Suros resa från stökig förort till verksamhetschef

Under uppväxttiden såg jag att det är lätt att som ung hamna i kriminalitet och drogmissbruk, speciellt om man bor i ett dåligt område. Man behöver vara säker i sig själv för att göra rätt val.

Idag är jag, genom projektet Inkludera Flera, anställd hos Idrott utan gränser (IUG). Vi jobbar i segregerade områden med att stärka barns självkänsla och tro på framtiden. Genom Inkludera Flera har jag fått en stark plattform för framtiden. Jag har varit heltidsanställd ungdomsledare i två år, gått arbetsförberedande utbildningar och deltagit i mentorprogram för unga ledare i ideell sektor. Jag har fått ett stort nätverk och har bl a träffat kommunalrådet i Norrköping, Swedbanks VD Michael Wolf och tagit emot ett diplom av kungen. Mitt självförtroende har stärkts ännu mer nu när jag sett att jag klarar av en chefsroll.

Sedan början på 2014 är jag chef för IUG:s verksamhet i Norrköping. Jag har också under 2014 vunnit SM-guld i boxning, något jag kämpat länge för. Genom IUG har jag insett att ingenting är omöjligt och jag vill vara en förebild och jobba för att barnen i de här områdena utvecklas.