Invitationsdepartementet

Invitationsdepartementet

Verkar för ett inkluderande Sverige, där främlingar blir middagssällskap

Invitationsdepartementet verkar för ett inkluderande Sverige där främlingar blir middagsgäster. Idén är att människor som kommer till Sverige och studerar svenska blir hembjudna på middag till svenskar eller tvärtom, att svenskar blir hembjudna till invandrare. Genom middagsförmedling bidrar Invitationsdepartementet till möten, måltider och samtal i vardagen mellan grupper som annars inte skulle träffats.

Målsättningen är att tillföra fler perspektiv – att skapa förtroende i stället för fördomar om varandra. Och att verka för ett samhälle där man förekommer utanförskap och främlingsfientlighet genom att vara välkomnande och inkluderande.

LÄS ENTREPRENÖREN EBBAS BERÄTTELSE OM VARFÖR HON STARTADE INVITATIONSDEPARTEMENTET

När jag under ett år arbetade som lärarvikarie på SFI (Svenska för invandrare) blev det tydligt för mig hur segregerat samhället är och hur få elever det var som hade möjligheten att träna språket utanför skolan. Det var inte många av mina SFI-elever som kände någon svensk och få av mina svenska bekanta kände någon nyanländ eller för den delen någon invandrare som bott här i flera år.

Eftersom jag bara var vikarie och inte satte betyg, kunde jag umgås med mina elever på fritiden. Jag blev hembjuden till dem på fantastiska middagar och tänkte att fler skulle få ta del av världen som kommit till Sverige.

Jag startade Invitationsdepartementet med den enkla idén att skapa förutsättningar för SFI-elever och svenskar att träffas och äta middag tillsammans. Det är ett enkelt sätt att mötas och få lära känna varandra, få inblick i varandras kulturer, och för de som studerar svenska att få öva språket. I ett sådant land vill jag leva – där vi möts som människor, samtalar, bygger relationer och nätverk.

Genom att säga ’välkommen, middagen står på bordet’ släpps människor inte bara in i landet, utan också i samhället.