Jobbassistenten

Jobbassistenten

JOBBASSISTENTEN – ÖKAR UNGDOMARS CHANSER ATT KOMMA IN PÅ ARBETSMARKNADEN

Inkludera Invest samarbetade med Jobbassistenten 2012 – 2014.

UNGDOMSARBETSLÖSHET LEDER TILL UTANFÖRSKAP

Ungdomsarbetslösheten har ökat väsentligt de senaste tio åren. De senaste åren har ungdomsarbetslösheten legat kring 20-25 %. Arbetslöshet leder ofta till utanförskap och destruktivt beteende, som också medför betydande samhällskostnader: 700 000 kronor per ungdom och år i direkta kostnader och i ett livsperspektiv ca 15 miljoner kronor. Insatser för minskad ungdomsarbetslöshet kommer ofta för sent.

ATT FÖREKOMMA ARBETSLÖSHET

Jobbassistenten arbetar förebyggande med att minska ungdomsarbetslösheten genom att verka för att ungdomar tidigt ska få komma in på arbetsmarknaden. För att säkra att den visionen uppnås, fokuserar de på att ge ungdomarna kunskap om arbetsmarknaden och ansökningsprocessen, arbetserfarenhet, ökad tro på sin förmåga och ökad självkänsla.

ATT ÖKA UNGAS ANSTÄLLNINGSBARHET

Jobbassistenten har två inriktningar: Bemanning, som matchar ungdomar mellan 15-20 år med extrajobb hos företag och offentlig sektor, vilket ger konkret arbetslivserfarenhet. Och Framtidsakademin, som förbereder socialt utsatta ungdomar för arbetsmarknaden. Dessa får dessutom tillgång till arbete genom Jobbassistentens bemanningsverksamhet. Jobbassistentens samtliga inriktningar verkar för att öka anställningsbarheten hos ungdomar, oavsett bakgrund, vilket ger förutsättningar för ungdomar att skapa sin egen framtid och därmed undvika ett framtida utanförskap.

LÄS ENTREPRENÖRERNA MICKEY OCH ROBINS BERÄTTELSE OM VARFÖR DE STARTADE JOBBASSISTENTEN

När vi under gymnasietiden sökte sommarjobb upplevde vi att det var svårt att få in en fot på arbetsmarknaden om man inte hade de rätta kontakterna. Vi tänkte att det borde finnas en part som kunde matcha ungdomar som behövde få den där första viktiga arbetslivserfarenheten, med företagen som hade behov av extrapersonal. Eftersom det inte fanns, bestämde vi oss för att starta Jobbassistenten som UF-företag (Ung Företagsamhet).

Det som började med bemanning har idag utvecklats till att också förbereda socialt utsatta ungdomar för arbetsmarknaden genom vår utbildning Framtidsakademin. Vi vill ge alla ungdomar, oavsett bakgrund och kunskap om arbetsmarknaden, tillgång till jobb för att undvika ett framtida utanförskap. För att ungdomarna ska få komma ut i arbetslivet, måste åtgärderna komma redan under gymnasietiden.

Vi vet att detta är en metod som gör att unga kommer till arbete eftersom programmet ger både praktisk och teoretisk arbetslivserfarenhet. Resultat från 2013 visar att kunskap om - och tillgång till nödvändiga verktyg för att sig in på arbetsmarknaden har ökat med cirka 45 procentenheter bland ungdomarna som gått Framtidsakademin. Samtliga ungdomar har provat på att jobba efter att ha avslutat utbildningen.

Vi som utbildar är dessutom unga och kan möta ungdomarna på ett helt annat sätt än äldre vuxna. Ungdomarna kan identifiera sig med oss, vilket gör att de lyssnar på oss. Vi vill nu expandera vår lösning till fler kommuner. Framförallt vill vi att ungdomar och näringsliv tillsammans med offentlig sektor ska mötas. Det tycker vi ska vara en norm för hur man ska gå tillväga för att bryta det utanförskap som ungdomsarbetslöshet medför.