Kompis Sverige

Kompis Sverige

KOMPIS SVERIGE – SKAPAR MÖTEN MELLAN ETABLERADE OCH NYA SVENSKAR

Ett slutet samhälle leder till exkludering

Varje år får cirka 100 000 människor Sverige som nytt hemland. Det är svårt för etablerade och nya svenskar att lära känna varandra på ett jämlikt och naturligt sätt. Bristen på möten leder till segregation och exkludering, med höga kostnader för individer och samhälle. Kompis Sverige verkar för att bygga vänskap och förebygga utanförskap.

Möten ger vänskap och integration på individnivå

Kompis Sverige matchar ihop och skapar möten mellan etablerade och nya svenskar. Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar. De nyanlända vill många gånger ha en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur.

Suddar ut gränser mellan etablerade och nya svenskar

Med djupintervjuer som verktyg matchar Kompis Sverige ihop etablerade och nya svenskar. Matchningsmetoden utgår från intressen, livssituation och personlighet och är en viktig del för att kompisrelationerna ska fungera väl redan från början. Kravet är att kompisparen ska umgås i minst sex månader, men förhoppningen är att skapa varaktiga vänskapsrelationer. Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle – ett Sverige där gränserna mellan etablerade och nya svenskar suddas ut.

LÄS ENTREPRENÖRERNA PEGAH OCH NATASSIAS BERÄTTELSE OM VARFÖR DE STARTADE KOMPIS SVERIGE

Vi har på nära håll sett och förstått hur svårt det kan vara att som nyanländ ta sig in i det svenska samhället. Samtidigt har vi sett hur en våg av främlingsfientlighet har rullat in över Sverige.

Vi startade Kompis Sverige våren 2013 för att vi tror på möten. Vi tror att möten mellan etablerade och nya svenskar kan skapa ett Sverige utan ”vi och dem”-känsla. Okunskap om det som är främmande skapar många problem, medan möten mellan de båda grupperna gör individerna mer tillåtande och inkluderande. Det är otroligt coolt att se personer, med helt olika bakgrunder, kulturer och religioner mötas. Det blir så tydligt att med mer kunskap om varandra försvinner rädslor och fördomar.

För att integration ska fungera i praktiken tror vi att etablerade och nya svenskar ska mötas på en jämlik nivå, där båda grupperna får ett ömsesidigt utbyte. Att matcha ihop etablerade och nya svenskar och skapa kompisrelationer är en snabb lösning som ger nytta här och nu, men att jobba på individnivå tror vi också på sikt kan förändra samhällsstrukturer. Vi har en långsiktig vision – en dröm om att vi ska förändra Sverige, med möten mellan människor som metod.