Maskrosbarn

Maskrosbarn

MASKROSBARN - STÖDJER BARN TILL FÖRÄLDRAR SOM MISSBRUKAR ELLER MÅR PSYKISKT DÅLIGT

#Ettrikaresverige

Länktext skrivs här

RISKERAR ATT ÄRVA SINA FÖRÄLDRARS SOCIALA OHÄLSA

Barn och ungdomar som växer upp med föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt far illa samt riskerar att hamna i samma situation som sina föräldrar. Dessa barn och ungdomar behöver kontinuerligt och intensivt stöd för att få andrum och kunna bryta det sociala arvet.

LEDARE SOM DELAR UNGDOMARNAS BAKGRUND

Hos Maskrosbarn möts ungdomarna av ledare som delar deras sociala bakgrund och erfarenheter. Det är en förutsättning för att kunna nå fram till och bygga relation med ungdomen, för att därigenom kunna bryta det sociala arvet. Ledarna arbetar utifrån Maskrosbarns egen 10-stegsmodell för att säkra att målen uppnås. Ungdomarnas utveckling utvärderas kontinuerligt och stödet anpassas efter varje individs behov. Genom kontinuerlig kontakt med Maskrosbarn under 3-4 år får ungdomarna en långsiktig trygghet, något ingen samhällsinstans för tillfället erbjuder.

STÖD FÖR ATT FORMA SIN EGEN IDENTITET OCH FRAMTID

Maskrosbarn verkar för att barnen i målgruppen ska få kunskap om sin situation och sina rättigheter och för att de ska skapa en egen identitet, skild från föräldrarnas och rollen i familjen. Barnen stöttas till att växa upp till välmående vuxna med meningsfulla relationer, som format sitt eget liv och är en del av samhällslivet.

LÄS ENTREPRENÖREN THERESE EGEN BERÄTTELSE OM VARFÖR HON STARTADE MASKROSBARN

Jag växte upp med en mamma som missbrukade och var psykiskt sjuk. Det gjorde att jag under uppväxten saknade det stöd från vuxenvärlden som jag hade behövt, jag var ett maskrosbarn. Ingen i min omgivning – släktingar, grannar eller skolpersonal – frågade mig om min mamma, eller hur jag mådde. Det skapade i sin tur ännu större skam över vår hemsituation. Jag förstod att något var fel. Jag uttryckte flera gånger att jag mådde dåligt, men ingen anmälde detta till Socialtjänsten.

När jag började gymnasiet träffade jag Denise och det visade sig att hon hade liknande bakgrund och upplevelser som jag. Vi bestämde oss för att starta organisationen Maskrosbarn för att försöka se till att inget barn skulle behöva möta det bristande stöd som vi upplevt.

Vi har nu funnits i nio år och vänder oss till ungdomar i åldern 13-19 år som identifierar sig själva som Maskrosbarn. Dessa unga riskerar att följa i förälderns fotspår, det blir ett socialt arv. Det finns en jättestor risk att de hamnar i hemlöshet, kriminalitet, psykisk ohälsa och utanför samhället. Därför är det viktigt att vi finns.

Hos Maskrosbarn får ungdomarna massa kunskap och insikter. Att deras förälders sjukdom inte är deras fel och att de inte kan göra sin förälder frisk. Att det enda ansvar de har är för sitt eget mående och sin egen utveckling. Redan efter en kort tid hos oss får de en känsla av egenmakt – att de kan förändra sitt liv och inte behöver bära vidare det sociala arvet. Detta är något som de flesta av ungdomarna aldrig tidigare känt. Det börjar med en känsla och sedan fortsätter vi arbeta med handling.

Vi på Maskrosbarn vill kunna ge fler unga stöd. Idag verkar vi regionalt genom läger och chatt, men om tio år hoppas jag att organisationen ska finnas lokalt runtom i hela Sverige.