Passalen

Passalen

Passalen - Skapar ett aktivt och meningsfullt liv för unga med funktionsvariation

PERSONER MED FUNKTIONSVARIATION ISOLERAS OCH SÄRBEHANDLAS

Människor med olika bakgrund och funktionsvariation möts sällan idag. Det skapar ett ”vi och dem”-tänkande och en ökad segregation. Samhället fokuserar ofta på människans begränsning snarare än förmåga. För personer i behov av stöd bidrar det till ökad beroendeställning, liten tilltro till sin egen förmåga och låg framtidstro.

ETT SAMHÄLLE DÄR ALLA FÅR VARA MED

Passalen arbetar med barn och unga med funktionsvariation, och fokuserar på deras möjligheter istället för på deras diagnos. Genom att skapa mötesplatser och arrangera aktiviteter ute i det öppna samhället bryter man föreställningar om vad personer i behov av stöd kan eller inte kan göra. Passalen verkar för ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariation, har förutsättningar att skapa ett aktivt och meningsfullt liv.

FÖRUTSÄTTNINGAR ATT SKAPA ETT AKTIVT OCH MENINGSFULLT LIV

Passalen arrangerar fritidsaktiviteter, events, föreläsningar och arbetsmöjligheter. Passalens aktiviteter är egenvalda och kravlösa. De barn och unga som deltar i aktiviteterna får stärkt tilltro till sin egen förmåga och blir självständiga individer. Målet är att de ska förstå och hantera sociala normer utifrån egna förutsättningar och skapa sociala relationer baserat på intressen. Passalen vill att alla ska våga drömma och känna att de kan påverka sin framtid.

Läs entreprenören Ias berättelse om varför hon startade Passalen

Under både min gymnasietid och när jag pluggade till fritidsledare, arbetade jag som personlig assistent till barn med funktionsvariation. Jag märkte snabbt att de barn jag jobbade med hade en väldigt liten social arena. Många var väldigt ensamma och de hade inga fritidsaktiviteter. Det blev fröet till Passalen!

Jag startade lördagsklubbar, en slags fritidsgård och jag bjöd in andra assistenter och barn, och det kom jättemycket folk. Det fanns ett enormt behov bland de här ungdomarna att ha ett ställe att gå till.

Efter några år med Passalen blev jag intresserad av funktionshinder som en samhällsfråga. Hur kommer det sig att vi har skapat en fritidsarena där vi utestänger en stor grupp barn och unga? Och hur kommer det att påverka dem senare i livet? Att aldrig ha sjungit i kör, varit med i ett svettigt idrottslag, blivit ihop med någon och så vidare.

Passalen vill erbjuda en fritid för alla. Idag arrangerar vi aktiviteter inom bland annat musik, skapande, handboll, segling och actionsport. Jag vill ge barnen möjlighet att göra det de själva vill, utan att påverkas av vad samhället eller deras diagnos anser att de kan göra. Jag vill se dem växa.