Process Kedjan

Process Kedjan

PROCESS KEDJAN - GER UNGA KRIMINELLA FRAMTIDSTRO OCH KRAFT ATT BYGGA ETT LIV FRITT FRÅN KRIMINALITET

ATT FÖRHINDRA ÅTERFALL

Unga som brottsförövare är en av samhällets mest utsatta grupper. Återfallsfrekvensen är för närvarande cirka 80 procent. Process Kedjan vill stötta unga kriminella till att bygga ett liv fritt från kriminalitet och droger, och därmed förhindra återfall.

ATT SKAPA ETT LIV UTAN KRIMINALITET OCH MISSBRUK

Process Kedjan riktar sig till ungdomar mellan 15-21 år som riskerar eller dömts till sluten ungdomsvård eller fängelse. Process Kedjan arbetar nära ungdomarna för att de ska få hopp och framtidstro, fatta sunda beslut och skapa sunda relationer.

PERSONLIG COACH FRÅN ARREST TILL FRIGIVNING

Genom Process Kedjan får unga kriminella som sitter i arresten eller häktet en personlig coach, med egen erfarenhet av kriminalitet, missbruk och dess konsekvenser. Process Kedjan får, som enda externa aktör, tillgång till unga kriminella där de sitter isolerade, som i arresten och häkte med restriktioner. Coachen blir en varaktig stödperson genom hela processen, från polisingripande till frigivning. Process Kedjan har även parallellt ett anhörigprogram som ger de närstående kunskap och verktyg att möta sin ungdom. Syftet är att de anhöriga ska involveras i ungdomens process mot ett nytt levnadssätt.

Läs entreprenören Andreas egen berättelse om varför han och Richard startade Process Kedjan

Som 16-åring begick jag mitt första rån och vid 17 hamnade jag för första gången i arresten. Jag fattade då beslutet att aldrig mer hamna där, men så fort jag kom ut stod jag där med polarna, rökte en braja och tänkte att det där var väl inte så farligt. Jag önskar verkligen att någon hade fångat upp mig där i arresten, då jag var som mest mottaglig för förändring.

Som 23-åring dömdes jag till fängelse i åtta år för grovt rån. I slutet av fängelsetiden sökte jag mig till ett behandlingshem med terapeuter som själva varit drogfria i tio år. Jag förstod att om någon skulle kunna hjälpa mig var det personer som själva levt ett liknande liv, som jag känslomässigt kunde identifiera mig med. Det blev min räddning.

Idag jobbar jag på Process Kedjan som personlig coach till unga kriminella. Min egen bakgrund är helt avgörande för att kunna skapa mottaglighet och förtroende hos de ungdomar jag försöker stötta till förändring.

Alla de ungdomar vi träffar i arrest och häkte vill hitta ett alternativ till det kriminella. Det finns därför mycket att vinna på att vi så tidigt som möjligt får komma in som coach och stötta till förändring, till ett liv utan kriminalitet och droger.