Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission - Gör Stockholm till en mänskligare stad för alla

HEMLÖSHET LEDER OFTA TILL TOTALT UTANFÖRSKAP

Människor som lever med missbruk och psykisk ohälsa har ofta svårt att upprätthålla en stabil boendesituation. Detsamma gäller omvänt. Att leva i hemlöshet ökar risken att utveckla missbruk och psykisk ohälsa. Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Men hemlöshet är ett stort problem i Sverige idag, och personer i hemlöshet hamnar ofta helt utanför samhället. Socialstyrelsen uppskattar i sin senaste nationella undersökning (2011) att cirka 34 000 personer är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden.

KAN FÖRÄNDRA LIVSSITUATIONEN FÖR DE SOM HAMNT UTANFÖR

Stockholms Stadsmission hjälper människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv. Stadsmissionens coacher arbetar för att deltagarna ska erövra den insikt, kraft och det mod som behövs för att de ska förändra sitt liv i den riktning de själva valt.

BOSTAD SOM NYCKELN TILL ETT TRYGGT LIV

Stockholms Stadsmission driver ett flertal verksamheter för personer som lever i hemlöshet. I Stockholmsområdet erbjuds dygnet-runt-öppna akutverksamheter såväl som mer permanenta boendealternativ. Stockholms Stadsmission har även utvecklat Stadsmissionens Bostad Först; en boendelösning som kompletterar socialtjänstens arbete mot hemlöshet. Stadsmissionens Bostad Först utgår från principen att ett permanent, tryggt boende är grunden. Därefter erbjuds stöd av erfarna och välutbildade coacher för att hantera missbruk och psykisk ohälsa. Stadsmissionen sköter all kontakt och relation med hyresvärdar, och boendelösningen innehåller även beredskap 24/7 och ett serviceteam.

Inkludera samarbetar med Stockholms Stadsmissions offentligt finansierade sociala verksamhet, som arbetar för människor i utsatta livssituationer.

Läs verksamhetschefen Frida Lundberg berättelse

Vi arbetar med de mest utsatta, de som lever på gatan – och har gjort det länge. Ofta har de missbruksproblem och psykisk ohälsa. De har ramlat mellan alla stolar och saknar nätverk. De här människorna är ofta otroligt otrygga, för de är vana vid att åka ut när det inte fungerar. De bor länge hos oss, ett par år, för om du har varit så trasig tar det tid att bygga upp och att stärka dig.

Jag minns särskilt en kvinna som varit bannlyst från alla härbärgen. De tyckte att hon var den värsta av de värsta. Jag följde henne under fem år och under tiden skalade vi bort den utåtagerande, oberäkneliga, våldsamma kvinnan som folk såg. Vi trodde på henne, att det fanns någonting. Det visade sig så småningom att hon varit etablerad konstnär, gift i många år och hade ett barn. Men någonting hade hänt. En skilsmässa och en psykos gjorde att hon förlorade allt och ramlade igenom rubbet. Vi jobbade med hennes drogfrihet, för aggressiviteten var kopplad till drickandet. Vi förstod att hon levde med psykisk ohälsa, men hon var i total förnekelse. Till slut vände det. Hon blev nykter, började måla, och fick kontakt med sin son igen.

Våra coacher ger henne och många andra mycket omsorg för att visa att vi tror på dig, vi gillar dig. Vi bygger förtroende, har tålamod, och gör det så bra för deltagaren som möjligt. Genom en obotlig tro på individen hjälper vi dem att få egen förmåga att förändra sina liv.