#ettrikaresverige

Richard och Andreas från Process Kedjan …

Richard och Andreas från Process Kedjan föreläser om värdet av samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer runt unga kriminella. Hur kan personer med egen bakgrund från målgruppen arbeta tillsammans med kriminalvården och sociala insatsgrupper (SIG) i det återfallsförebyggande arbetet?