#ettrikaresverige

almedalen2017

‘Mera sånthär, mindre floskler’, var kommentaren …

‘Mera sånthär, mindre floskler’, var kommentaren efter Inkluderas och SEB:s seminarium i Almedalen!

Tillsammans med våra fantastiska sociala entreprenörer gör vi nya idéer till nationella lösningar! #almedalen2017 #ettrikaresverige

Läs mer om almedalen2017