#ettrikaresverige

Inkludera Flera

”Det är kul att se vilken skillnad jag gör, vilken betydelse jag har för barnen.”

”Jag har spelat fotboll på heltid tidigare och inom fotbollen så är det mycket fokus på individen. Visst är det en lagsport men i slutänden tänker alla på sig själva och att de ska bli så bra som möjligt. Av att jobba med barn har jag lärt mig att tänka mer på andra. Jag har blivit mer öppen och bättre på att lyssna och ta kritik. Det är världens bästa jobb.

Jag ser barnen utvecklas varje gång jag är på en skola. Och det är kul att se vilken skillnad jag gör, vilken betydelse jag har för barnen. När vi i Idrott Utan Gränser kommer in på gymnastiklektionen är det något nytt som händer. En ny röst och ett nytt ansikte. Vissa barn är väldigt tillbakadragna när man först träffar dem, men genom att se dem och bekräfta dem vågar de öppna upp. Barn pratar inte med vem som helst. Genom att visa att det är okej att vara annorlunda, att skoja till det och vara barnslig, blir de mer trygga i sig själva. I längden gör det Sverige till ett bättre och tryggare land.”

***
Riki är ledare i organisationen Idrott Utan Gränser som får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter http://inkluderainvest.se/projekt/idrott-utan-granser/. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.

Kickoff för de fyra ungdomsledare som from 1:a september är anställda inom projektet Inkludera Flera

Idag hade vi kickoff för de fyra ungdomsledare som from 1:a september är anställda inom projektet Inkludera Flera med stöd av Arvsfonden. Genom projektet får ungdomar en anställning i sociala verksamheter, ett individanpassat utbildningsprogram och en mentor samtidigt som barn och unga får motiverade ledare och goda förebilder. Varmt välkomna önskar vi Jeanette, Fanny, Riki och Vinko!

Allmänna Arvsfonden stöttar projektet Inkludera Flera

Vi har fått glädjande besked att Allmänna Arvsfonden stöttar projektet Inkludera Flera.

Inkludera Flera stärker arbetslösa ungdomars anställningsbarhet samtidigt som barns framtida utanförskap förebyggs genom utbildade ungdomsledare. Projektet ger de unga arbetslösa arbetslivserfarenhet och meriter, utökat nätverk och mentorer, ökad kompetens och tro på sin egen förmåga. Samtidigt får barnen kontinuerlig kontakt med en person som de kan se upp till och som stärker deras självkänsla, självförtroende och känsla av möjligheter.

Läs mer om Inkludera Flera