#ettrikaresverige

Inkludera Invest

”Det viktigaste är att lära sig språket och komma in på arbetsmarknaden”

”Det viktigaste är att lära sig språket och komma in på arbetsmarknaden. Då behövs möten mellan människor. Jag skulle vilja att alla som kommer till Sverige får en kompis som är etablerad i samhället – att alla blir bjudna hem till en svensk på middag, och får bjuda tillbaks. Alla borde ha någon att prata med, som informellt kan förklara hur systemet funkar, hur man får ett jobb i Sverige. Det vore en väldigt bra början.

De som tar sig hit är extremt handlingskraftiga personer. De har en plan för sin framtid, och är beredda att kämpa för att komma dit. Sen kommer de hit, och då stannar allting av – jättelänge. Man borde ta tillvara den där motivationen, som jag tror att många har, i stället för att låta folk sitta och vänta.”

***
Golnaz är grundare och VD för Inkludera Invest, en organisation som verkar för att så många människor som möjligt blir deltagande i och bidragande till det svenska samhället. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra. http://inkluderainvest.se/wp-content/uploads/2016/04/Insikt-va%CC%8Aren-2016.pdf

”Att ha lämnat allt familjen känner till, älskar, kan och äger.”

”Flykten i sig var inte det utmärkande. Utan just att vara flykting, att ha lämnat allt familjen känner till, älskar, kan och äger. Att ha föräldrar som hade revolutionen och kriget pulserande i blodomloppet, att komma till en helt ny, okänd plats. En plats som tog emot och välkomnade, och samtidigt undrade om jag inte skulle ta och dra tillbaks dit jag kom ifrån.

Att ha varit flykting, innebär för mig primärt två saker: tacksamhet. Och tillit. Tacksamhet över att ha överlevt och kommit undan, tacksamhet över den frihet, trygghet och alla möjligheter som det fantastiska landet Sverige har att erbjuda. Och en tillit till att jag klarar av saker. Att det kan vara jäkligt tufft och osäkert i livet, men jag löser det, som jag har löst allting förut.

Så vad gör man med all denna tacksamhet och tillit? Man nöjer sig inte. Vissa kallar det att vara kompromisslös, och det kan man nog kalla det. Då menar jag inte att vara kompromisslös i sina interaktioner med andra, utan i de val man gör. Man bestämmer sig för att de dagar och de möjligheter man fått betyder något. Man bestämmer sig för att man ska få dem att räknas. Och känns det inte som att det man gör räknas, då reser man på sig och gör något annat. Det, är mina främsta råd.

Var tacksam. Våga ta risker. Och få varje dag att räknas: för dig själv och för andra.”

Golnaz föreläste idag om sin resa från Teheran till Inkludera under Handelsdagarna. Golnaz är grundare och VD för Inkludera Invest, en organisation som verkar för att så många människor som möjligt blir deltagande i och bidragande till det svenska samhället http://inkluderainvest.se/. Det Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.

”Inkludera har hjälpt till att få ordentlig fart på verksamheten”

”Inkludera har hjälpt till att få ordentlig fart på verksamheten. Det var som att sätta in en turbo i en bil med liten motor.” #ettrikaresverige

***

Richard Karlsson, grundare Process Kedjan, beskriver samarbetet med Inkludera i söndagens Dagens Nyheter. Läs reportaget om Inkludera och Process Kedjan: http://www.pressreader.com/bookmark/0dDiAlGx7ZFM53yodo7Kw9tS-K7iK-v6Ow9rGK76OYQ1/

”Även om jag har jobbat med ganska hårda frågor tidigare har jag alltid försökt att hitta den mänskliga vinkeln.”

”Även om jag har jobbat med ganska hårda frågor tidigare har jag alltid försökt att hitta den mänskliga vinkeln. När jag jobbade med finans i London och mina kollegor jagade headlines i Financial Times motiverade jag mig själv med att ’om vi gör det här uppköpet kommer företaget kunna växa och anställa fler’. Jag intresserade mig också tidigt för ägarstyrningsfrågor och det ansvar som tillkommer som ägare. Det finns en väldig potential i det, framförallt i ett land som Sverige där vi har många starka ägarfamiljer.

Vissa dagar är jag väldigt orolig för världen men samtidigt känner jag att vi måste ha tillförsikt och tro på att vi klarar av att lösa de problem vi står inför. Det händer positiva saker hela tiden, allt ifrån innovation kring klimatproblematiken till det stora engagemang i flykting och integrationsfrågor som blivit allt mer synligt i Sverige. Det finns också mycket positivt som pågår inom företags hållbarhetsarbete. Många är fortfarande skeptiska och säger att det är fluff eller ’green washing’, men jag ser att det är på riktigt.

Sverige står just nu inför en brytpunkt där det är viktigt att vi hamnar rätt. Det finns många som känner stor frustration över exempelvis den ökade främlingsfientligheten och vill göra någonting positivt och vi måste ta vara på det momentum som finns. Få personer har kraft att ta tag i det själva. Initiativ som är tydliga och konkreta är de som får stor genomslagskraft.”

***
Jenny är ansvarig för hållbarhet och samhällsengagemang på Ratos samt ledamot i Inkludera Invests styrelse. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.

”För att skapa ett rikare Sverige räcker det inte att prata politik och strukturer”

”För att skapa en rikare Sverige räcker det inte med att prata politik och strukturer. Vi kan alla påverka och förbättra villkoren för våra medmänniskor. Lösningarna finns i var och en av oss”
– Golnaz Hashemzadeh Bonde, Grundare och VD Inkludera Invest

***
Tack Lars Stjernkvist och alla andra som medverkade i gårdagens seminarium #ettrikaresverige

”Sociala entreprenörer gör skillnad”

”Sociala entreprenörer gör skillnad. Precis som andra entreprenörer brinner de för sin sak och vill förändra något, ofta på ett nytt sätt än tidigare. Det finns en väldig kraft i det. Det är också är spännande att många sociala entreprenörer själva kommer från den målgrupp de arbetar med, de har en otrolig kunskap kring problemen de arbetar för att lösa.” #ettrikaresverige

***
Per-Olof är en av grundarna till Söderberg & Partners och ordförande i Inkludera Invests styrelse.

”Jag tror att ungdomar idag har större förståelse för värderingsfrågor…”

”Jag tror att ungdomar idag har större förståelse för värderingsfrågor än vad vi hade i samma ålder, men samtidigt tror jag att ju äldre man blir desto mer inser man att vi alla är beroende av varandra. Det är viktigt att förstå det. Jag tror inte att individualisten existerar, varje människa har ansvar för sig själv men man måste också se sig själv i ett sammanhang för att kunna vara lycklig. Samhället blir inte bättre av ett gäng egoister som letar efter självförverkligande utan det handlar om att samverka.” #ettrikaresverige

***
Per-Olof är en av grundarna till Söderberg & Partners och ordförande i Inkludera Invests styrelse

”Man måste skapa förutsättningar för människor att komma in i samhället …”

”Man måste skapa förutsättningar för människor att komma in i samhället och kommuner kan inte göra allting själva längre. Det måste annat till, nya koncept som kan skapa förutsättningar för inkludering. Organisationer så som Maskrosbarn och Idrott Utan Gränser behövs i framtiden. De är skitbra.” #ettrikaresverige

***
Lars är medlem i Inkludera Invests referensgrupp och har erfarenhet inom kommunpolitik som bl.a. förvaltningschef samt länsarbetsdirektör.

”För att minska utanförskapet i Sverige krävs empati”

”För att minska utanförskapet i Sverige krävs empati. En förståelse för att vi alla är olika, lever i olika situationer och har olika förutsättningar. Empati är vad som bygger broar mellan människor.” #ettrikaresverige

***
Lars är medlem i Inkludera Invests referensgrupp och har erfarenhet inom kommunpolitik som bl.a. förvaltningschef samt länsarbetsdirektör.

Läs mer om Inkludera Invest