#ettrikaresverige

Inkludera Invest och Ratos AB har inlett ett samarbete

Vi är glada att meddela att Inkludera Invest och Ratos AB har inlett ett samarbete.

Ratos är ett börsnoterat ägarbolag vars affärsidé är att över tid skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt ägande i ett antal utvalda bolag. Det innebär att Ratos har lång och djup erfarenhet av att strategiskt utveckla verksamheter. Denna kompetens kommer Ratos att bidra med till Inkludera och till Inkluderas entreprenörer. Anställda från Ratos kommer exempelvis att vara bollplank i Inkluderas strategiska arbete med entreprenörerna samt hålla utbildningar i styrelsearbete. Ratos stöder också Inkludera finansiellt, vilket möjliggör för Inkludera att ta in och hjälpa/utveckla ytterligare entreprenörsverksamheter.