#ettrikaresverige

Välkommen till Inkludera, Kompis Sverige!

Vi har nu valt att ta in Kompis Sverige som ny verksamhet, och ser mycket fram emot arbetet tillsammans med Pegah och Natassia.

Kompis Sverige verkar för att minska segregation och öka integration genom att skapa möten, på lika villkor, mellan nyanlända och etablerade svenskar. Genom kompisrelationer främjas ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer, bryter fördomar och bygger vänskap.

Kompis Sverige startades i maj 2013 och hittills har 200 nyanlända och etablerade matchats i 100 par.