#ettrikaresverige

”Även om jag har jobbat med ganska hårda frågor tidigare har jag alltid försökt att hitta den mänskliga vinkeln.”

”Även om jag har jobbat med ganska hårda frågor tidigare har jag alltid försökt att hitta den mänskliga vinkeln. När jag jobbade med finans i London och mina kollegor jagade headlines i Financial Times motiverade jag mig själv med att ’om vi gör det här uppköpet kommer företaget kunna växa och anställa fler’. Jag intresserade mig också tidigt för ägarstyrningsfrågor och det ansvar som tillkommer som ägare. Det finns en väldig potential i det, framförallt i ett land som Sverige där vi har många starka ägarfamiljer.

Vissa dagar är jag väldigt orolig för världen men samtidigt känner jag att vi måste ha tillförsikt och tro på att vi klarar av att lösa de problem vi står inför. Det händer positiva saker hela tiden, allt ifrån innovation kring klimatproblematiken till det stora engagemang i flykting och integrationsfrågor som blivit allt mer synligt i Sverige. Det finns också mycket positivt som pågår inom företags hållbarhetsarbete. Många är fortfarande skeptiska och säger att det är fluff eller ’green washing’, men jag ser att det är på riktigt.

Sverige står just nu inför en brytpunkt där det är viktigt att vi hamnar rätt. Det finns många som känner stor frustration över exempelvis den ökade främlingsfientligheten och vill göra någonting positivt och vi måste ta vara på det momentum som finns. Få personer har kraft att ta tag i det själva. Initiativ som är tydliga och konkreta är de som får stor genomslagskraft.”

***
Jenny är ansvarig för hållbarhet och samhällsengagemang på Ratos samt ledamot i Inkludera Invests styrelse. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.