#ettrikaresverige

Bara en dryg procent av Sveriges kommuner erbjuder alltid ett så kallat barnombud i kontakten med socialtjänsten”

Bara en dryg procent av Sveriges kommuner erbjuder alltid ett så kallat barnombud i kontakten med socialtjänsten. Se hur Maskrosbarn arbetar med barnombud i gårdagens klipp i SVT!