#ettrikaresverige

”Det hade betytt mycket för mig som tonåring att ha en relation till en vuxen …”

”Det hade betytt mycket för mig som tonåring att ha en relation till en vuxen som jag visste att jag kunde höra av mig till och som jag kunde vara helt ärlig med. Någon som fanns där bara för mig och inte för mig, min mamma och min pappa. Jag tror att om jag hade haft en sådan vuxenkontakt så hade jag inte varit lika involverad i min mammas mående under så lång tid.” #ettrikaresverige

***
Therese är grundare av organisationen Maskrosbarn som stödjer barn till föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. http://bit.ly/1AUiubd