#ettrikaresverige

”Det största med Process Kedjan är hur vi kan gå in och ge hopp”

”Det största med Process Kedjan är hur vi kan gå in och ge hopp. Det finns en oerhörd kraft i det och det kan ge avstamp in i något nytt. Vi har en unik arbetsmetod som gör att vi kan möta ungdomar i miljöer som man inte fått tillgång till tidigare.” #ettrikaresverige

***
Andreas är verksamhetschef och grundare för Process Kedjan. En organisation som verkar för att ge unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet. http://bit.ly/1HPFftz