#ettrikaresverige

”En bostad är en mänsklig rättighet

”En bostad är en mänsklig rättighet. Alla har rätt att ha ett hem. Det är så otroligt grundläggande. Vi har en obalans i samhället där många av oss har så mycket medan andra blir utan det mest grundläggande, ett hem, en trygghet. En orättvisa som jag går i gång på och som driver mig i mitt arbete med Bostad Först.

Många av de som flyttar in i en lägenhet via Bostad Först har stora svårigheter att få ihop livet. De finns ofta både missbruk, psykisk ohälsa, instabilt nätverk och långvarig hemlöshet med i bilden. Det kommer kanske alltid vara lite rörigt kring dessa personer. Men det borde inte betyda att man inte har rätt att bo. Kan vi med vårt stöd hjälpa dem så de kan bo bra och bo kvar, få en trygg punkt och ett hem att utgå ifrån – då har vi kommit en bra bit på väg mot ett lite mänskligare samhälle.

Har man hamnat snett behöver man stöd att hitta sin egen drivkraft, hitta sitt värde. Många av de som kommer till oss är ensamma och har få erfarenheter av att lyckas. Många gånger har man inte bott på väldigt länge. Mycket har hänt under tiden man varit hemlös. För många är det därför ett stort steg att flytta in någonstans, anpassa sig och framförallt att smälta in. Sticker man ut får man ögonen på sig. Därför handlar mycket av vårt arbete om att jobba med just de sakerna. Du får göra ”så” men hur blir det i din kontakt med dina grannar? Vi kan inte bestämma över någon, men vi kan få den personen att reflektera över hur den beter sig, vilka val den gör och vad de valen får för konsekvenser. Du kanske inte vill sluta missbruka, men hur missbrukar du utan att det äventyrar ditt boende, till exempel skrämmer dina grannar eller missa att betala hyran? Där kan vi coacha en person att hitta sätt att skadereducera och hitta en balans i tillvaron.

Syftet med Bostad Först är att deltagarna ska kunna bo bra och bo kvar. En annan grundsten i modellen är att inte sätta alla med samma problem i samma hus och den tanken gillar jag. Jag tror på mångfald. Jag tror att vi alla mår bra av att ha alla möjliga människor omkring oss. Jag tror inte på att människor med ”såna” problem ska bo här och andra där. Jag vill ha ett samhälle som är varierat och spritt. Min, och Stadsmissionens, vision är att Bostad Först ska finnas i alla landets kommuner. Det är en evidensbaserad metod och vi ser att det fungerar i praktiken! Jag vill få det att funka så det kan bli stort!”

***
Pernilla arbetar på Stockholms Stadsmission som verksamhetschef för Bostad Först. Bostad Först erbjuder personer i hemlöshet ett boende i egen lägenhet som kombinerar eget ansvar med stöd i form av coaching. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.