#ettrikaresverige

”Att ha lämnat allt familjen känner till, älskar, kan och äger.”

”Flykten i sig var inte det utmärkande. Utan just att vara flykting, att ha lämnat allt familjen känner till, älskar, kan och äger. Att ha föräldrar som hade revolutionen och kriget pulserande i blodomloppet, att komma till en helt ny, okänd plats. En plats som tog emot och välkomnade, och samtidigt undrade om jag inte skulle ta och dra tillbaks dit jag kom ifrån.

Att ha varit flykting, innebär för mig primärt två saker: tacksamhet. Och tillit. Tacksamhet över att ha överlevt och kommit undan, tacksamhet över den frihet, trygghet och alla möjligheter som det fantastiska landet Sverige har att erbjuda. Och en tillit till att jag klarar av saker. Att det kan vara jäkligt tufft och osäkert i livet, men jag löser det, som jag har löst allting förut.

Så vad gör man med all denna tacksamhet och tillit? Man nöjer sig inte. Vissa kallar det att vara kompromisslös, och det kan man nog kalla det. Då menar jag inte att vara kompromisslös i sina interaktioner med andra, utan i de val man gör. Man bestämmer sig för att de dagar och de möjligheter man fått betyder något. Man bestämmer sig för att man ska få dem att räknas. Och känns det inte som att det man gör räknas, då reser man på sig och gör något annat. Det, är mina främsta råd.

Var tacksam. Våga ta risker. Och få varje dag att räknas: för dig själv och för andra.”

Golnaz föreläste idag om sin resa från Teheran till Inkludera under Handelsdagarna. Golnaz är grundare och VD för Inkludera Invest, en organisation som verkar för att så många människor som möjligt blir deltagande i och bidragande till det svenska samhället http://inkluderainvest.se/. Det Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.