#ettrikaresverige

”Grundidén med Inkludera Invest – att jobba för …

”Grundidén med Inkludera Invest – att jobba för att minska utanförskapet och att man bryr sig om och ser människan – det känns jätteviktigt för mig.

Utanförskapet i Sverige har vuxit sig på tok för stort, och jag tror att det kommer att krävas ett större engagemang från civilsamhället för att minska det. Landsting och kommuner kan göra mycket, de kan bygga strukturer som gör det lättare att inkludera. Men det måste också finnas ett engagemang utanför det offentliga.

Jag samarbetar lite extra med Kompis Sverige och det känns fantastiskt roligt för det är ett grundkoncept som jag tror mycket på. Alla vi som bor i Sverige måste hjälpas åt för att minska utanförskapet. Och Kompis Sverige är på gång att hitta en bra struktur och ett bra system för det.”

***
Lennart är medlem i Inkludera Invests referensgrupp och har erfarenhet som lärare, rektor och kommundirektör. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.