#ettrikaresverige

”I vanliga fall är det en avvikelse från …

”I vanliga fall är det en avvikelse från normen att ha föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt, men vi skapar en plats där det istället är normalt. Barn som aldrig berättat om det för någon tidigare börjar efter ett par dagar på våra läger formulera saker som ’det är inte mitt fel att min mamma är sjuk’.

På Maskrosbarn jobbar vi dels med individer, med att öka deras välmående och hjälpa ungdomarna att bli funktionella vuxna. Samtidigt jobbar vi på samhällsnivå med att pusha beslutsfattare att tänka ur ett barnperspektiv. Vi verkar normbrytande för att fler människor ska få upp ögonen för den här problematiken och att det på sikt ska bli mindre tabubelagt och skamfullt för människor att prata om.”

***
Denise är grundare av organisationen Maskrosbarn som stödjer barn till föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt http://inkluderainvest.se/projekt/maskrosbarn/. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.