#ettrikaresverige

Vårt första bokslut

I vårt första bokslut kan du läsa om våra verksamheters sociala resultat för år 2013. Vi har mätt den sociala avkastningen genom att fokusera på den förändring entreprenörerna skapar: i vilken mån de givit individer motivation, kraft och verktyg att själva motverka ett eventuellt utanförskap: http://inkluderainvest.se/resultat/