#ettrikaresverige

Idag har Inkluderas referensgrupp, bestående av …

Idag har Inkluderas referensgrupp, bestående av personer med gedigen erfarenhet från offentlig sektor, haft sitt första sammanträde. Gruppen kommer att stötta entreprenörernas försäljningsarbete gentemot kommuner och andra offentliga instanser. Målet är att entreprenörernas innovativa lösningar blir en del av ”systemet” – offentlig sektors arbete för att varaktigt minska utanförskap. Varmt välkomna Lennart, Kjell, Lennart och Lars!