#ettrikaresverige

”Idrott är en nyckel till att kunna påverka barn och ungdomar …”

”Idrott är en nyckel till att kunna påverka barn och ungdomar för att det tilltalar de allra flesta. Om jag kommer in i ett klassrum och säger att vi ska bygga motorer och mecka så kanske det är en av hundra elever som tycker att det låter kul. Om jag däremot kommer in med dans så tycker nästan alla att det är roligt. Då kan de skapa en relation till sina ledare.” #ettrikaresverige

***
Admir är grundare av organisationen Idrott Utan Gränser som får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter. http://bit.ly/1iwDaO0