#ettrikaresverige

“Jag har varit en ganska otrygg människa genom livet, både under min uppväxt och i vuxenlivet.”

“Jag har varit en ganska otrygg människa genom livet, både under min uppväxt och in i vuxenlivet. Jag flydde med droger under många år, men lyckades ändå parallellt göra karriär som journalist. Det fungerade tills drogerna tog ut sin rätt. Jag förlorade jobbet och befann mig i fritt fall, det blev mer än någonsin en fråga om liv och död.

Idag har jag varit drogfri i långt över sex år, lever i enlighet med mina värderingar och känner trygghet i mig själv. Jobbet i Process Kedjan är oerhört värdefullt, att få göra skillnad för så många unga killar som jag kan känna igen mig själv i. Jag vet vad de går igenom även om vi levt till synes helt olika liv, jag är ju uppvuxen i ett medelklasshem i Östersund och de bor i en förort i Stockholm. Det är framför allt den känslomässiga biten man känner igen sig i. Att få vara med och göra skillnad, det är uppfyllande.”

***
Johan är samordnare på Process Kedjan. En organisation som verkar för att ge unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet http://inkluderainvest.se/projekt/processkedjan/. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.