#ettrikaresverige

”Jag ser varje dag hur möten mellan människor raserar barriärer och föreställningar”

”Jag ser varje dag hur möten mellan människor raserar barriärer och föreställningar, som istället ersätts av kunskap och tillhörighet.” #ettrikaresverige

***
Natassia är grundare av organisationen Kompis Sverige som matchar ihop och skapar möten mellan etablerade och nya svenskar. http://bit.ly/1G48lqY