#ettrikaresverige

”Jag tror att många människor tänker annorlunda …

”Jag tror att många människor tänker annorlunda kring personer som ser annorlunda ut. Jag tror också att många tänker att personer med funktionsvariation inte har mål eller drömmar. Kanske är man rädd för det som avviker och det som är främmande. Oavsett hur man ser ut, om man kan gå eller stå, är vi alla väldigt lika inuti. Det spelar ju ingen roll hur man tar sig fram.

Jag motiveras av att se möten växa fram. Då tänker jag på sådana möten som kanske aldrig hade ägt rum om inte Passalen hade funnits, det är sådant som fastnar, och som gör att jag tycker att mitt arbete är särskilt roligt!

Passalen betyder mycket för våra deltagare för att vi ser dem som individer, vi lägger inte fokus vid deras diagnos eller funktionsvariation. Därför vågar också många av våra deltagare göra fler saker med hjälp av och stöd från våra ledare. Många vågar ta sig in på arenor de inte varit på tidigare. Deltagarna får ökat självförtroende och deras självkänsla stärks av att delta i aktiviteterna och många får vänner för livet.”

***
Renee är projektkoordinator på Passalen, en organisation som skapar ett aktivt och meningsfullt liv för unga med funktionsvariation http://inkluderainvest.se/projekt/passalen/. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.