#ettrikaresverige

”Jag växte upp med en pappa som var alkoholist …

”Jag växte upp med en pappa som var alkoholist och psykiskt sjuk och en styvpappa som utsatte mig för psykisk misshandel. Ena veckan bodde jag hos pappa som drack, och nästa hos min mamma med en styvpappa som inte pratade med mig.

Jag utsattes under min uppväxt för sexuella övergrepp av en nära anhörig. Som en konsekvens av det jag var med om under min uppväxt utvecklade jag under tonåren självskadebeteende och fick en ätstörning. Det var en oerhört tuff period i livet.

Samtidigt så dansade jag på hög nivå, och i danssalen var det som om jag fick utlopp för allt. Där blev jag sedd och bekräftad. Dansen tillsammans med skolans trygga miljöer blev min räddning under uppväxten. Det hårda arbetet med dansen och skolan ledde till att jag efter gymnasiet fick leva min dröm, och studera och arbeta med dans utanför London i några år.

När jag kom hem till Sverige igen så började jag efter en tid studera på socionomprogrammet. Kort därefter så fick jag möjlighet att börja jobba som coach på Maskrosbarn. Sedan jobbade jag parallellt under hela min studietid och blev anställd efter examen. Idag arbetar jag i organisationen som projektledare och föreläsare.

Att få vara en vuxen person i våra ungdomars liv, och att kunna vara med och förändra. Att få vara en del av deras resor och se att allt blir bättre till slut. Att kunna använda mig av lärdomar och kunskaper från min egen uppväxt för att hjälpa någon annan. Det är det jag älskar med mitt jobb.”

***
Linn arbetar som projektledare och föreläsare på Maskrosbarn. Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer barn till föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.