#ettrikaresverige

”Mamma och pappa brukar säga att jag föddes med …

”Mamma och pappa brukar säga att jag föddes med ett världssamvete, att jag alltid har känt att jag har världen på mina axlar. Sedan jag var liten har jag haft svårt att acceptera att världen kan vara så hård, det har varit tungt många gånger men har gett mig drivet att ta vara på tiden jag har här på jorden för att påverka till det bättre.

Att vara på läger med Maskrosbarn är otroligt starkt, helt magiskt. Det är häftigt att se hur stor skillnad bara ett par dagar kan göra när man sammanför ungdomar som har liknande erfarenheter. De berättar om sådant som de aldrig har pratat om tidigare, många har inte kunnat sätta ord på vad det är för problem hemma. Våra läger handlar dels om att få komma hemifrån, att få ett litet andningshål och bara vara någon annanstans. Det handlar också om att göra någonting roligt på sommaren så att man har någonting att berätta när man kommer tillbaka till skolan. Vi firar mycket högtider, tar tillbaka dem och skapar våra egna minnen.”

***
Elin är verksamhetschef på organisationen Maskrosbarn som stödjer barn till föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt http://inkluderainvest.se/projekt/maskrosbarn/. Under #ettrikaresverige berättar vi på Inkludera Invest om de människor vi samarbetar med och om hur de jobbar för att inkludera andra.